Grond-, Weg- en Waterbouw

Grondwerken

Van Kaathoven voert geheel in eigen beheer het bouw- en woonrijp maken en reconstrueren van woonwijken en bedrijventerreinen uit. Hierbij maken we gebruik van onze goed opgeleide vakmensen en een uitgebreid netwerk van toeleveranciers. Van Kaathoven biedt een totaalpakket van werkzaamheden zodat we u kunnen helpen met het hele traject, van ontwerp tot aanleg.

  • Uitvoeren van grondwerk voor nieuwbouw;
  • Aanleggen van buitenriolering;
  • Aanbrengen van infiltratiesystemen;
  • Aanbrengen van verhardingen zoals klinkers, tegels, asfalt of betonverharding;
  • Aanleggen van dijklichamen of geluidswallen met gebruik van GPS;
  • Aanleggen van waterpartijen of het uitbaggeren ervan;
  • Leveren van diverse bouwstoffen zoals granulaat, zand of grond.

Design & Construct

Bij Van Kaathoven kunt u ook terecht voor het uitvoeren van werkzaamheden op basis van het ‘Design & construct’- concept. Ontwerp én uitvoering liggen bij deze werkwijze bij één gecertificeerde aannemer. Hierdoor heeft u gedurende het hele project slechts één aanspreekpunt, worden vanaf het begin de juiste keuzes gemaakt en zijn kosten en planning op elkaar afgestemd.

Certificering

  • ISO 9001
  • VCA **
Neem direct contact op
Vul hiernaast je e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.