Verontreinigde grond

Verontreinigde grond

Wanneer is het verontreinigde grond?
In Nederland zijn richtlijnen opgesteld door de overheid over wanneer het verontreinigde grond is. Hieruit komen waardes wanneer de verontreinigde grond opnieuw toegepast mag worden.

Indien de grond de klasse achtergrondwaarde, wonen of industrie heeft mag het opnieuw toegepast worden. Is dit niet het geval dan wordt er gesproken van verontreinigde grond.

Wanneer is het een bodemsanering?
Indien de grond uit een bodemonderzoek boven de interventiewaarde komt en voor andere doelstellingen gebruikt gaat worden, zal dit beschouwd worden als een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Uitvoering
Wij hebben twee mogelijkheden om een sanering uit te voeren. Indien het om hechtgebonden asbest gaat en de bodem zeefbaar is bestaat de mogelijkheid om deze te zeven. Hierdoor wordt de asbest gescheiden van de grond. Deze werkzaamheden moeten onder de “BRL 7500 protocol 7510 Droog zeven” uitgevoerd worden.  Deze werkzaamheden worden dan onder asbest condities uitgevoerd. Uitkomende asbest wordt afgevoerd.

Andere manier van sanering is het ontgraven van de verontreinigde grond en deze af te voeren.  Deze werkzaamheden moeten onder de “BRL 7001 UITVOERING VAN LANDBODEMSANERING” uitgevoerd worden. Voor de start van de werkzaamheden wordt bepaald in welke klasse de sanering plaats vindt. Dit gebeurd op basis van de onderzochte waardes uit het bodemonderzoek. Hierbij wordt naar twee zaken gekeken,  bij welke hoeveelheid van een bepaalde stof in de bodem er schade bij de medewerkers kan ontstaan en hoe explosief het stof is.  Dit wordt aangeduid in T&F klassen. Dit kan lopen van 1T tot 3T en van geen F tot 2F.

Voor specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen.

Direct offerte aanvragen
Vul hiernaast je e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.