Asbest

Asbest is veel toegepast tijdens nieuwbouw van gebouwen in de jaren 60’ en 70’. Asbest is toegepast in vele verschillende vormen zoals isolatie, schoorsteenpijp, rioolbuizen, spuitasbest, asbestkoord, vloerbedekking, golfplaten, eternit plaat.

Asbest inventarisatie

Asbest verwijderen wordt in een vast patroon uitgevoerd. Eerst moet er een asbestinventarisatie type A rapportage opgesteld worden als het gebouw nog in gebruik is. Hier wordt nog niks open gebroken om te bekijken of er asbest aanwezig is. Voor de start van de sloopwerkzaamheden wordt er een asbestinventarisatie type B rapportage uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar asbest wat niet zichtbaar is. Hiervoor worden stukken open gebroken om het bekijken. Indien er verdachte materialen aanwezig zijn worden deze bemonsterd in het laboratorium.

Asbest inventarisatierapportage.

In het asbestinventarisatierapportage wordt aangegeven op welke plaatsen asbest is aangetroffen en op welke manier het verwijderd dient te worden door een gecertificeerd SC-530 bedrijf.

Asbestsanering

Tijdens de asbestsanering wordt volgens het asbestinventarisatierapportage type A en B het asbest verwijderd. Hierbij worden landelijke richtlijnen en regels uit de SC-530 nageleefd. Het verwijderde asbest wordt ingepakt en verzameld in een container die voorzien is van een asbestzak.  Deze container wordt gestort bij een van de in Nederland aanwezige landelijke inzamelpunten. Als alle asbest verwijderd is zoals beschreven in het asbestinventarisatie wordt er een vrijgave gegeven.

Kosten voor asbestsanering

De kosten voor het saneren van asbest zijn per toepassing verschillend.  Prijs is afhankelijk van de risicoklasse, hoeveelheid af te voeren asbest en de tijd die noodzakelijk is om het te kunnen verwijderen en opruimen.
Wij kunnen u al in vroeg stadium adviseren over hoe om te gaan met asbest in een gebouw.

Vanaf 1 januari 2016 is een subsidieregeling voor het verwijderen van asbest golfplaten.
Wij kunnen u hierbij helpen bij het aanvragen van deze subsidie.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website http://www.lavsinfo.nl 

Ons werkgebied is Noord-Brabant, Limburg en Gelderland incl. de steden Eindhoven, Tilburg, Helmond, Oss, Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Maastricht, Roermond, Nijmegen, Kerkrade.

 

asbestwerkerVan Kaathoven Bodemsaneringasbest

© 2019 Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken BV I Algemene Leveringsvoorwaarden I Webdesign by: Björn Ontwerp I Uw grafische totaalpartner!